ایزدنیا
 دکتر الهام ایزدی نیا
ریاست دانشکده
 
 
دکتر اکلینی1
 دکتر مینا کلینی
مدیر گروه کامپیوتر
 
 
دکتر میرمحمدصادقی
دکترمهدی میرمحمدصادقی
مدیر گروه صنایع
 

 

 
اقاجانیان
دکتر سعید آقاجانیان
مدیرگروه عمران
 
 
2351
دکتر حمیدرضا شیرزادفر
مدیر گروه برق و مهندسی پزشکی
 
 
مهندس جهانگیری
مهندس علی اکبر جهانگیری
مدیر گروه معماری
 

ارتباط با ما

اصفهان، سپاهان شهر، بلوار قائم جنوبی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

کدپستی : 49999 - 81799

star1.png

تماس با ما

ارتباط با ما از طرق زیر امکان پذیر میباشد.

خبرنامه

جهت اشتراک در خبرنامه دانشگاه ایمیل خود را وارد نمایید