ایزدنیا
 دکتر الهام ایزدی نیا
ریاست دانشکده
 
 
دکتر اکلینی1
 دکتر مینا کلینی
مدیر گروه کامپیوتر
 
 
ربانی
 مهندس علی ربانی
مدیر گروه صنایع
 

 

 
اقاجانیان
دکتر سعید آقاجانیان
مدیرگروه عمران
 
 
2351
دکتر احمدرضا شفیعی
مدیر گروه برق پزشکی
 
 
مهندس جهانگیری
مهندس علی اکبر جهانگیری
مدیر گروه معماری
 

ارتباط با ما

اصفهان، سپاهان شهر، بلوار قائم جنوبی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

کدپستی : 49999 - 81799

enemad12.jpg

تماس با ما

ارتباط با ما از طرق زیر امکان پذیر میباشد.

خبرنامه

جهت اشتراک در خبرنامه دانشگاه ایمیل خود را وارد نمایید