دفترچه تلفن دانشگاه

 

ردیف

شماره اتاق

بخش -حوزه

نام و نام خانوادگی

داخلی

1

510

امور اداری -  کارگزینی

رضا افراز

291

2

510

امور اداری -  مدیر امور اداری

علی ربانی

290

3

510

امور اداری - دبیرخانه

مهین دهقان

233

4

امور دانشجویی - تربیت بدنی

مجتبی حامدی پور

275

5

304

امور دانشجویی - صندوق رفاه- سلف سرویس

سید محمدرضا علاءالدین

277

6

امور دانشجویی - مدیر فرهنگی و ستاد شاهد

خانم میر صالحیان

276

7

امور عمومی-انبار

فرهاد سلیمانی

265

8

b/28

امور عمومی-انتشارات

مرتضی هارونی

263

9

الف/25

امور عمومی-کارپردازی

مسعود اسلام بخش

249

10

الف /25

امور عمومی -  مدیر امور عمومی

علی مظاهری

248

11

انتظامات درب ورودی

سلیمانی-جبارزارع- اسماعیلی

231

12

500

انجمن علمی بازاریابی ایران

علی صنایعی

269

14

409

آموزش-امور فارغ التحصیلان

حسین دهقانی

202

15

407

آموزش-بایگانی

جلال مطلبی

208

16

409

آموزش-خدمات آموزشی

خانم حسینی

203

17

409

آموزش-خدمات آموزشی

مجتبی یزدانی

204

18

409

آموزش-مدیر آموزش

شیرین اربابیان

209

19

409

آموزش-مرکز محاسبات

امیرحسین رجایی

254

21

405

حراست

احمد اسکندری

243

22

601

ریاست-خدمات

جلیل عزیزی

219

23

603

دفتر نظارت و ارزیابی

رضا شمسی پور

263

24

608

دفترجذب

رضا شمسی پور

263

25

609

 دفتر ریاست-مسئول دفتر

احمد اسکندری

213

26   دفتر ریاست امیرارسلان احمدی 210

27

606

عضو هیات موسس و معاون آموزشی و پژوهشی و هیئت علمی گروه زیست

سید حمید امامی

210

28

b/5

 رئیس دانشکده روانشناسی و مشاوره

عبدالعلی قرائتی

289

29

201

رئیس دانشکده فنی مهندسی

الهام ایزدی نیا

235

30

310

کارشناس گروه زبان و کارشناس روابط بین الملل

بتول صادقی

242

31

404

کارشناس تحصیلات تکمیلی

فردین ایمانی

264

32

511

کارشناس حسابداری

حمیده عالمی

201

33

b/7

کارشناس دانشکده حقوق و روانشناسی

میلاد یزدانی

280

34

109

کارشناس سایت و انفورماتیک

احمد تقیان- زهرا اناری

245

35

b/11

کارشناس گروه زیست

فاطمه فهیم

288

36

205

کارشناس گروه صنایع و برق

معصومه افضلی

206

37

a/12

 کارشناس گروه عمران و کامپیوتر

محمد علی حریری

250

38

506

 کارشناس گروه مدیریت و حسابداری و اقتصاد

حمید آزادیان

266

39

c/18

کارشناس مجموعه آزمایشگاه

مریم مرادی

297

40

209

کتابخانه

محمدعلی مدنی

227

41

مانیتورینگ- حفاظت فیزیکی

احمد اسماعیلی

232

42

101

مدیر فناوری اطلاعات وانفورماتیک

شکوفه یراقی

237

43

104

مدیر گروه برق و مهندسی پزشکی

حمید رضا شیرزادفر

257

44

b/7

مدیر گروه حقوق

محمدرضا شادمان فر

284

45

101

مدیر گروه دروس عمومی

مینا زمین کار

255

46

306

مدیر گروه زبان و روابط بین الملل

ژاله بهشتی

273

47

604

مدیر گروه مدیریت

رضا صالح زاده

205

48

b/5

هیئت علمی گروه مشاوره و روانشناسی

سیمین قاسمی

289

49

مدیر گروه معماری و شهر سازی

علی اکبر جهانگیری

256

50

404

مدیرپژوهش و دفتر ارتباط با صنعت و هیئت علمی میکروبیولوژی و زیست فناوری

سید مهدی قاسمی

264/288

51

404

 مدیرتحصیلات تکمیلی و هیئت علمی گروه صنایع

سمیه علوی

225

52

505

مدیرگروه حسابداری

سعید یادگاری

267

53

208

مدیرگروه صنایع

محمد میرمحمدصادقی

225

54

203

مدیرگروه عمران

سعید آقاجانیان

207

55

206

مدیرگروه کامپیوتر

مینا کلینی

223

56

511

مدیرمالی

مائده السادات محمودیان

244

57

مشاور رئیس دانشگاه

 رضا شمسی پور

229

58

403

  عضو هیات موسس و ریاست دانشگاه

رضا انشائی

263

59

b/7

هیات علمی حقوق

سعید کاوه

280

60   عضو هیات موسس و هیات علمی گروه مدیریت عباس کاراوند 215

61

b/7

هیات علمی حقوق

علیرضا آرش پور

280

62

b/7

هیات علمی حقوق

مهدی نقوی

280

63

b/6

هیات علمی حقوق

راضیه عبد الصمدی

283

64

b/6

هیات علمی حقوق

راضیه قاسمی

283

65

هیات علمی حقوق

مصطفی نفری

226

66

b/12

هیات علمی زیست شناسی سلولی_مولکولی و زیست فناوری

زهرا زمان زاده

281

67

b/8

 رئیس دانشکده حقوق و الهیات و هیات علمی فقه و حقوق

مهدی احمدی فراز

285

68

504

هیات علمی گروه اقتصاد

سید حسین قاضوی

268

69

504

 رئیس دانشکده اقتصاد و هیات علمی گروه اقتصاد

سید عباس حسینی غفار

268

70

503

هیات علمی گروه اقتصاد

شیرین اربابیان

269

71

104

هیات علمی گروه برق

احمدررضا شفیعی

239

72

103

هیات علمی گروه برق و مهندسی پزشکی

فرهاد خسروی

239

73

503

هیات علمی گروه مدیریت

زهرا شکرچی زاده

269

74

503

هیات علمی گروه مدیریت

نسیبه جنتیان

269

75

204

هیات علمی گروه معماری و شهرسازی

نرگس سلطانی

246

76

b/6

هیات علمی مشاوره و روانشناسی

راضیه جلوانی

283

77

b/6

هیات علمی مشاوره و روانشناسی

سارا آقابابایی

283

78

هیات علمی زیست شناسی سلولی_مولکولی و زیست فناوری

طاهره صادقیان

281

 79

هیات علمی زیست شناسی سلولی_مولکولی و زیست فناوری

مرتضی آبکار

288

80

b/12

هیات علمی میکروبیولوژی و زیست فناوری

مریم السادات جلیلی

281

81

شماره مستقیم آموزش

36510553

82

شماره مستقیم حوزه ریاست

36509700-36509600

83

شماره مستقیم فرهنگی

36509779

84

شماره مستقیم مرکز مشاوره

36510590