فهرست نام و عناوین رئیسان و مسئولین دانشگاه

عنوان

نام و نام خانوادگی

شماره اتاق

شماره تلفن

پست الکترونیکی

رئیس دانشگاه

دکتر سید حمید امامی

-

210

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

معاون اداری و مالی

دکتر علی اسماعیلی

-

210

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

معاون آموزشی

دکتر رضا انشایی

403

263

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

معاون امور اداری و خدمات پشتیبانی

دکتر علی ربانی

511

290

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیرتحصیلات تکمیلی

دکتر حسن قاضوی

404

221

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیر پژوهشی

دکتر مهدی ترابیان

407

264

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیر دانشجویی

آقای حقیقی پور

306

273

-

مدیر امور فرهنگی و کانون قران و عترت

خانم میرصالحیان

303

276

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیر انفورماتیک

خانم مهندس یراقی

103

237

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سایت کامپیوتر

خانم اناری

109

245

-

حسابداری

خانم محمودیان

511

244

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مسئول دبیر خانه

خانم رحمتی

612

233

-

صندوق رفاه

آقای ایمانی

304

277

-

بایگانی

آقای مطلبی

406

208

-

حوزه بسیج دانشجویی

برداران

 

251

-

خواهران

400

261

-

دفتر نظارت

آقای دکتر قاضوی

404

221

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کتابخانه

آقای افراز

209

227

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر ستاد شاهد وروابط عمومی

خانم میرصالحیان

303

276

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مرکزمحاسبات

آقای رجایی

409

254

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر کمیته انضباطی

آقای افراز

305

272

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حراست دانشگاه

آقای حسینی راد

405

243

-