تقویم تاریخ
دوشنبه 14 اسفند 1396
 
دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني(ره) بر اساس مجوز شماره 22/4098 مورخ 1374/8/3 دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم ، تحقيقات  و فناوري تأسيس گرديد .
اين دانشگاه فعاليت آموزشي خود را از سال 1375 با پذيرش تعداد 120دانشجو در دو رشته حسابداري و علوم اقتصادي (بازرگاني) در مقطع كارشناسي آغاز نمود و تدريجاً با افزودن رشته هاي جديد طي سال هاي گذشته، هم اكنون تعداد رشته هاي تحصيلي داير در اين دانشگاه به 49 رشته در مقاطع كارداني،كارشناسي، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد رسيده است این مرکزدر تابستان 1393بر اساس مجوز 2/22/76792  مورخ 93/5/4 از موسسه به دانشگاه ارتقا یافت وسال تحصيلي جاري را با حدود 3330 نفر دانشجو ، با بيش از 78 نفر عضو هيأت علمي تمام وقت و نيمه وقت و حدود   231 نفر عضو  هيأت علمي  مدعو شروع نمود  .