11
 دکتر سیدعباس حسینی غفار
ریاست دانشکده ومدیرگروه اقتصاد
 
 
44
 دکتر سعید یادگاری
مدیرگروه حسابداری
 
 
صالح زاده
دکتر رضا صالح زاده 
 مدیر گروه مدیریت
 

ارتباط با ما

اصفهان، سپاهان شهر، بلوار قائم جنوبی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

کدپستی : 49999 - 81799

enemad12.jpg

تماس با ما

ارتباط با ما از طرق زیر امکان پذیر میباشد.

خبرنامه

جهت اشتراک در خبرنامه دانشگاه ایمیل خود را وارد نمایید