09:52 - دوشنبه 07 خرداد 1397
  • 1-555-372
  • Mon - Sat: 8:00 - 17:00

امور پژوهشی و فناوری: دکتر مهدی ترابیان اصفهانی
تولید علم و گسترش مرزهای دانش در کشور عزیزمان ایران و ارتقای جایگاه دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی در بین دانشگاه¬های دولتی و غیردولتی، کاربردی کردن دانش برای رفع نیاز جامعه و تحقق اهداف برنامه 10 ساله دانشگاه در راستای سند چشم¬انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف و کارکردهای معاونت پژوهشی دانشگاه است. هدایت، سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی¬هایی که هیئت موسس، هیئت امناء و هیئت رئیسه دانشگاه در این راستا انجام داده¬اند، بر عهده¬ ی مدیر پژوهشی و فناوری است که در قالب شش بخش امور پژوهش، اداره انتشارات، کتابخانه، ارتباط با صنعت، مرکز رشد فناوری و مجلات تخصصی به انجام می¬رسد. تصویب نهایی آیین¬نامه¬ها، خط مشی¬ها و نیز ایجاد هماهنگی¬های لازم در سطح دانشگاه توسط شورای پژوهشی دانشگاه صورت می¬پذیرد. کمیته¬های تخصصی مجلات، ترفیع اعضا محترم هیئت علمی، کارآفرینی، ارتباط با صنعت، امور شرکت¬های دانش¬بنیان دانشگاه و نشر کتاب در زیر مجموعه این مدیریت ، فعالیت می¬نمایند. همچنین استقرار نظام عرضه و تقاضا، نظام نوآوری و تلاش برای تجاری¬سازی دستاوردهای پژوهش و فناوری اساتید دانشگاه، از جمله فعالیت¬هایی است که اخیراً در جهت اجرای نظام جامع پژوهش و فناوری دانشگاه شکل گرفته است.