وظایف و اختیارات:

  • تهیه و تدوین خط مشی واحدهای تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوطه
  • نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی، خدماتی، تاسیساتی، ساختمانی، تدارکاتی و رفاه کارکنان دانشگاه بر طبق مقررات و آیین­نامه ­های مربوطه
  • صدور دستورات لازم به منظور هماهنگی فعالیت واحدها
  • نظارت در تهیه و تدارک کلیه مایحتاج دانشگاه طبق مقررات
  • تعقیب و اعمال نظارت بر عملیات اجرایی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت­های مزبور
  • نظارت بر حسن اجرای قراردادها
  • شرکت در کمیسیون­ ها و جلساتی که مقررات و قوانین مربوطه تعیین نموده است.
  • انجام سایر اموری که از طرف رئیس دانشگاه به معاونت اداری و مالی ارجاع و یا طبق مقررات واگذار می­گردد.

زیر مجموعه حوزه معاونت مالی و اداری به شرح زیر می­باشد:

معاونت مالی و اداری: دکتر علی اسماعیلی

مدیر امور اداری: آقای دکتر ربانی

مدیر انفورماتیک: خانم مهندس یراقی

مدیر امور عمومی: آقای علی مظاهری

مدیر امور مالی: خانم محمودیان

تدارکات، کارپرداز: آقای حسن جبارزارع

انباردار: آقای حسن جبارزارع

دبیرخانه: خانم زهرا رحمتی

مسئول کارگزینی اعضای هیات علمی: خانم مهندس باقری

مسئول کارگزینی اعضای غیر هیات علمی: خانم مهندس زمین کار