دانشکده فنی‌و‌مهندسی دانشگاه  شهید اشرفی اصفهانی بابیش از 2500دانشجوی شاغل به تحصیل از سال  1381 در حال پذیرش دانشجو در پنج گروه آموزشی مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی صنایع است.دانشکده فنی‌و‌مهندسی بزرگ‌ترین و یکی از قدیمی‌ترین دانشکده‌های دانشگاه بوده و توانمندی دانش آموختگان این دانشکده سبب شده تا به راحتی در مقاطع بالاتر تحصیل در دانشگاه‌های برتر داخلی و خارجی همچون دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان و.... ادامه تحصیل دهند.همچنین وجود توانایی و تخصص بالا در بین فارغ‌التحصیلان این دانشکده باعث شده سریعا جذب بازار کار گردند و نقش بسزایی در پیشرفت صنعت کشور داشته باشند.

دانشکده فنی‌و‌مهندسی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به عنوان یک مرکز پویا همواره سعی در ارتقای سطح کیفی وتخصصی خود داشته و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، دکتری و همچنین همکاری باسایر موسسات علمی و صنعتی داخلی و خارجی است.درحال حاضر این دانشکده با 30 کدرشته فعال در حال پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است.