ساعات مراجعه

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 30 : 15        

 پنج شنبه ها از ساعت 8 تا اذان ظهر

سامانه پیامکی کانون : 30002223333332

تلفن تماس24-03136502820 داخلی 263