اعطای مجوّز برای انتشار نشریات دانشجویی وحمایت و هدایت و نظارت برنشریات از دیگر وظایف این اداره می باشد.  برگزاری مراسم ها و مناسبت های ویژه- دعوت از صاحب نظران و اساتید جهت ایراد سخنرانی و پرسش و پاسخ در موضوعات مختلف- برگزاری مراسم جشن ها و اعیاد - برپایی جلسات عزاداری محرم و برپایی جلسات عزاداری فاطمیه- برگزاری جشن دانشجویان جدیدالورود و ممتاز در ابتدای سال تحصیلی