ستاد اقامه نمازهمه روزه نماز جماعت در سالن نمازخانه با اقامه نماز و بیان معارف و قرائت یک صفحه از قرآن کریم برگزار می گردد.برگزاری مسابقاتبرگزاری مسابقات گوناگون به مناسبت های مختلفعمره دانشجوییاز جمله  برنامه های سالانه امور فرهنگی دانشگاه ها اجرای طرح عمره دانشجویی می باشد . همه ساله با اعلام وزارت علوم، دانشگاه از دانشجویان علاقمند برای شرکت در برنامه عمره دانشجویی دعوت به عمل می آورد و پس از ثبت نام با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده از بین دانشجویان قرعه کشی و تعدادی به عنوان زائر بیت ا... الحرام به این سفر روحانی اعزام می شوند. پزشک دانشگاهپزشک طی برنامه زمانبندی شده توسط امور فرهنگی در دانشگاه حضور می یابد و خدمات ارائه شده توسط ایشان به کلیه دانشجویان رایگان می باشد .مرکز مشاوره خدمات مرکز مشاوره دانشگاه به صورت رایگان بوده. مرکز مشاوره با هدف مشاوره تخصصی به دانشجویان در زمینه های مذهبی، خانواده، ازدواج، تحصیلی و روانشناسی قادر به مشاوره به دانشجویان محترم می باشد.