با تبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت و سربلندی همه دانشجویان عزیز به منظور آشنایی با تسهیلات دانشجویی و باز پرداخت وام های صندوق رفاه دانشجویان مطالب حاضر تهیه شده است .

شرایط دریافت و  میزان تسهیلات رفاهی :

الف ) شرایط عمومی و آموزشی

1          - رعایت شئون دانشجویی

2          - دارا بودن اولویت نیاز مالی

3          - عدم استفاده از وام ، کمک یا بورس تحصیلی

4          - ثبت نام در حداقل تعداد واحد‌های مورد نیاز طبق مقررات آموزشی (دانشجوی تمام وقت )

5          - سپردن تعهد محضری با ضامن کارمند در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور در زمان درخواست وام

ب) چگونگی استفاده از وام در طول تحصیل : 

- کاردانی، کارشناسی ناپیوسته ، و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی ( 4 نیمسال )

- کارشناسی پیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی ( 8 نیمسال )

ج ) نحوه پرداخت وام

-          وام شهریه به حساب دانشگاه واریز می شود جهت تامین بخشی از شهریه دانشجو

د) با توجه به محدودیت بودجه در صورت بالا بودن تعداد متقاضی وام  از طریق شورای تشکیل شده تصمیم گیری می شود

شرایط و ضوابط باز پرداخت وام:

1 – دانشجویانی که موفق به پایان دوره تحصیلی خود شده اند ، پس از فراغت از تحصیل  به پرداخت کل بدهی به حساب صندوق رفاه و یا اخذ دفترچه اقساط اقدام می نمایند .

زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان ( مشمول و غیر مشمول )حداکثر 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد . درصورتی که پس از مدت 9 ماه برای گرفتن دفترچه قسط مراجعه شود دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو می بایست کل بدهی را یکجا پرداخت نماید.

2-مبلغ 10٪ از کل بدهی در هنگام فراغت از تحصیل و صدور دفترچه اقساط بایستی یکجا توسط دانشجو واریز و اصل فیش واریزی تحویل گردیده و مانده بدهی تقسیط می گردد . باز پرداخت وام شهریه دانشجویی با کارمزد 4٪ محاسبه می گردد .( مبنای محاسبه 4٪ سالیانه از زمان دریافت وام تا شروع باز پرداخت )

3- بدهکاران دارای دفترچه اقساط ، می بایست در تاریخ سررسید هر یک از اقساط به یکی از شعب بانک تجارت در سراسرکشور مراجعه و مبلغ بدهی خود را به حساب مندرج در فیش واریز و نسخه دوم (رسید مخصوص پرداخت کننده ) را تا تسویه نهایی نزد خود نگهداری نمایند . در صورت عدم باز پرداخت به موقع اقساط ( 3 قسط متوالی )  بدهکاران موظف به بازپرداخت کل بدهی بصورت یکجا خواهند بود.

4- صدور و ارسال هرگونه تاییدیه تحصیلی و یا ارسال ریز نمرات و همچنین معرفی به حوزه نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط می باشد و تسلیم اصل مدارک پس از استرداد کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگرمی باشد.

5- دانشجویان انصرافی  تارک تحصیل – و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یکجای کل وام های دریافتی خود میباشند.

6-در صورت قبولی دانشجو در مقطع بالاتر بلافاصله می بایست نسبت به تعیین کیفیت بدهی خود اقدام نماید.

بیمه حوادث :

بیمه ای است اجباری که دانشجویان را در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان ( در داخل یا خارج از کشور ) درمقابل حوادث و پیشامدهای ناگوار بیمه می کند و مدت زمان تعریف شده برای آن یک سال تحصیلی ( اول

بیمه حوادث :

بیمه ای است اجباری که دانشجویان را در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان ( در داخل یا خارج از کشور ) درمقابل حوادث و پیشامدهای ناگوار بیمه می کند و مدت زمان تعریف شده برای آن یک سال تحصیلی ( اول مهر تا پایان شهریورسال بعد ) می باشد.

موضوع بیمه حوادث :عبارتست از تامین غرامت در صورت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حادثه.حادثه :عبارت است از هر واقعه ناگهانی ، ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح و نقص عضو ، از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده می شود.خطرها و خسارت‌های تحت پوشش :1-        هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه2-        فوت در اثر حادثه3-        نقص عضو و از کار افتادگی دائم ( کامل و جزیی ) در اثر حادثه چگونگی دریافت هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه:دانشجویانی که دچار حادثه شده اند  می توانند با در دست داشتن مدرک هزینه معالجات پزشکی به واحد صندوق رفاه مراجعه تا اقدامات بعدی جهت دریافت هزینه های پزشکی انجام شود .