اطلاعیه پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی

باسمه تعالی

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال به اطلاع تمامي داوطلبان مي رساند، با توجه به گسترش آموزش عالي در كشور و امكان برخورداري متقاضيان از ظرفيت پذيرش رشته­ هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) در ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و با هدف اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور همانند سال 1398 به صورت مجزا از رشته محل­ هاي با آزمون و مستقل از كنكور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و با ملاك معدل كتبي ديپلم با توجه به نوع ديپلم داوطلب و رشته انتخابي وي توسط سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي شود. داوطلباني كه منحصراً متقاضي تحصيل در اين رشته محل­ ها هستند نيازي به ثبت نام در آزمون سراسري سال 1399 ندارند.

 

2020-07-05_13-22-01.jpg

 

 

etbedonazmoon99.jpg