اطلاعات تماس کارشناسان محترم دانشگاه جهت پاسخگویی امتحانات مجازی

باسمه تعالی 

اطلاعات تماس کارشناسان محترم دانشگاه جهت پاسخگویی به سوالات شما عزیزان درباره نحوه برگزاری امتحانات مجازی به شرح زیر اعلام می گردد.

karshenas9903311.jpg