اطلاعیه شماره 2_ شورای آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید اشرفی

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره 2_ شورای آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید اشرفی

پیرو بخشنامه مورخ 99/1/17 معاونت آموزشی دانشگاه، با رصد فعالیت های آموزشی صورت گرفته به شیوه الکترونیکی و در چارچوب بخشنامه های صادره از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، مصوبات جلسه مورخ 99/2/15 شورای آموزش الکترونیکی دانشگاه را به شرح زیر به اطلاع شما اساتید گرامی و دانشجویان عزیز می رساند:

1- در اجرای مصوبات ستاد ملی مبازه با کرونا و برای حفظ سلامتی اساتید و دانشجویان، برنامه های آموزشی دانشگاه به صورت غیر حضوری تداوم خواهد یافت و از همه اساتید محترم و دانشجویان عزیز که با صبوری و مشارکت فعال، زمینه استمرار این نوع آموزش را در دانشگاه فراهم نمودند، تقدیر و تشکر می نماید؛ بدیهی است، طی این فرایند، چنانچه با اعلام مراجع ذیصلاح امکان حضور دانشجویان فراهم شود، ادامه فعالیت های آموزشی می تواند با تمهیدات لازم و رعایت اصول بهداشتی به صورت حضوری انجام پذیرد.

2-  مقرر گردید، ضمن تداوم روند آموزش الکترونیکی دانشگاه، آخرین روز  برگزاری کلاس ها ی الکترونیکی در نیمسال جاری، 99/3/15 باشد و شروع امتحانات  پایان ترم، از تاریخ 99/3/18 به 99/3/31 تغییر و انتقال یافت که طبق تقویم زمانی جدید دانشگاه، جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.

3- ارزیابی دروس، طی  نیمسال جاری، براساس بخشنامه مورخ 99/1/31 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شیوه غیرحضوری و با بهره گیری از روش ترکیبی (ارزیابی شفاهی، آزمون های مستمرو.... )صورت خواهد گرفت، در صورتی که امکان حضور دانشجویان در دانشگاه فراهم شود، برگزاری کلاس های جبرانی یا رفع اشکال، به شیوه حضوری از تاریخ 99/3/17 لغایت 99/3/30 انجام خواهد گرفت.

4- به منظور تسهیل در امر فراغت از تحصیل دانشجویان، تعداد درس معرفی به استاد برای نیمسال جاری از دو درس به سه درس افزایش یافت.

5- در صورت فراهم شدن شرایط مساعد، دروس عملی، آزمایشگاهی وکارگاهی در اولین فرصت ممکن در تابستان 99 بعد از برگزاری امتحانات نظری، به صورت فشرده برگزار خواهند شد؛ همچنین  امکان  تمدید درس کارآموزی تا نیمسال آینده میّسر خواهد بود.

6- به منظور تسهیل درگذراندن واحدهای درسی، دانشجویان می توانند دراین نیمسال، تعداد دو درس را به صورت اضطراری حذف نمایند و زمان حذف اضطراری روزهای مورخ 12و99/3/13 می باشد.

امید است با عنایت خداوند متعال و مشارکت جمعی اساتید گرامی و دانشجویان محترم، نیمسال تحصیلی جاری با موفقیت به اتمام رسد؛لازم به ذکر است مدیران گروه های آموزشی و کارشناسان دانشکده ها نیزاز طریق پست الکترونیکی آماده پاسخگوئی به شما عزیزان می باشند.

 

                                                                                                                                                                                                   با آرزوی سلامتی و موفقیت                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                    رئیس شورای آموزش الکترونیکی دانشگاه                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                          دکتر رضا انشائی