تغییر نام ساختمان شماره 2 به نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

sardarrrrrrr.jpg