بيانيه بسيج اساتيد دانشگاه شهيد اشر في اصفهاني در مورد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

bayaniyehh.jpg