تمديد پذيرش براي مرحله پذيرش دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه) و غيرانتفاعي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1398

باسمه تعالی

 

پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 98/08/06 و 98/08/22، بدين‌وسيله به اطلاع علاقمندان به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ســال 1398. (اعم از داوطلباني كه در آزمون مذكور ثبت‌نام نموده و يا ننموده‌اند) مي‌رساند براي اطلاع از رشته‌هاي تحصيلي متناسب با نوع مدرك ديپلم خود در شاخه هاي فني و حرفه اي يا كاردانش موسسات پذيرنده در اين مرحله، مي‌توانند جداول حاوي اطلاعات رشته‌ محلها مندرج در ذيل اين اطلاعيه را مشاهده نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش عالي مورد علاقه خود، با همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به موارد اعلام شده  از تاريخ 98/09/05  لغايت 98/10/30 به مؤسسه آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.

1- كليه متقاضيان مي‌بايست داراي گواهینامه‌ پایان‌ تحصیلات‌ دوره متوسطه‌ نظام جديد در یكی‌ از رشته‌های شاخه‌های‌ فنی ‌و حرفه‌ای ‌و كاردانش و یا احراز شرایط دانش‌آموختگي در یكی‌ از رشته‌های مذکور و یا ديپلم فني ‌و حرفه‌اي دوره‌ چهار ساله‌ (نظام‌ قديم) و يا ديپلم شاخه نظري نظام آموزشي جديد 3-3-6 و يا نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي (دانش‌آموزان داراي ديپلم شاخه نظري مي‌توانند در رشته‌هاي امتحاني متناسب با نوع ديپلم خود طبق جدول شماره 4 مندرج در صفحه 15 تا 19 دفترچه راهنماي دوره‌هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1398 و اطلاعيه اصلاحات مربوط به آن مورخ 98/05/07  «مندرج درپايگاه اينترنتي اين سازمان» و فقط در رشته‌هاي تحصيلي كارداني ناپيوسته) بوده و يا حداكثر تا تاريخ 98/06/30 نسبت به اخذ مدرك مربوط اقدام نمايند.  بديهي است فارغ‌التحصيلان در مدارك فوق تا تاريخ 98/11/30 در صورت امكان شروع به تحصيل از سوي موسسه آموزش عالي مربوط، براي نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98 مي‌توانند در اين مرحله متقاضي ثبت‌نام شوند. 

تبصره: داوطلبان ديپلم شاخه نظري نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي لزوماً بايد نسبت به ارائه مدرك پيش‌دانشگاهي اقدام نمايند. 

2- كليه داوطلبان مي‌بايست در زمان ثبت‌نام از طريق مؤسسه مربوط، بابت هزينه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ 275.000 (دويست و هفتاد و پنج‌ هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.

نكته: كليه متقاضيان لازم است از پيش‌نويس تقاضانامه ثبت‌نام در اين مرحله كه در لينك ذيل اين اطلاعيه قرار گرفته است پرينت تهيه نموده و پس از تكميل به موسسه آموزش عالي مورد تقاضا ارائه نمايند.

3- هر داوطلب منحصراً مجاز است يكي از كدرشته محلهاي مربوطرا كه متناسب با مدرك ديپلم خود مي‌باشد و مطابق جدول شماره 4 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در دوره‌هاي فوق و اطلاعيه اصلاحات مربوط به آن مورخ 98/05/07 (دفترچه مذكور و اطلاعيه اصلاحات مربوط به آن از طريق سايت اين سازمان قابل دسترسي مي‌باشد)، انتخاب نمايد. 

4- داوطلبان مي‌بايست در زمان ثبت‌ اطلاعات در سامانه مربوط از طريق دانشگاه/موسسه آموزش عالي در خصوص كدرشته مورد علاقه خود دقت و توجه لازم را بعمل آورند. بديهي است پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغيير و يا تعويض نيست.

5- كليه داوطلبان مي‌بايست در زمان اعلام شده مدارك خود را براي بررسي به دانشگاه و موسسه محل تقاضا ارسال و يا تحويل نمايند. پس از بررسي مدارك درصورت داشتن شرايط از داوطلب فرم تعهد (براي جلوگيري از ثبت مشخصات داوطلب در چند رشته‌محل و يا چند موسسه) اخذ خواهد شد.

6- پس از پايان مهلت مقرر در اين اطلاعيه، مؤسسات مجاز به ثبت‌نام از متقاضيان نخواهند بود و هيچ اقدامي از سوي اين سازمان براي متقاضياني كه بعد از تاريخ تعيين شده مراجعه نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.

7- چنانچه متقاضي قبلاً در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي دوره هاي كارداني نظام جديد  سال 1398 (مرحله شهريور ماه) قرار گرفته باشد و در اين مرحله از پذيرش براي ادامه تحصيل در يكي از موسسات ثبت‌نام نمايد، قبولي قبلي وي در شهريورماه سال 1398 لغو و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و چنانچه داوطلبان متقاضي، در دوره‌هاي روزانه مندرج در اين اطلاعيه پذيرفته شوند، حتي با دادن انصراف از تحصيل نيز حق انتخاب رشته‌هاي دوره روزانه را در آزمون سال بعد (1399) نخواهند داشت.

8- كليه متقاضيان «مرد» مي‌بايست در زمان ثبت‌نام و شركت دراين مرحله، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.

9- پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط (در دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي كه به آن مراجعه داشته‌اند) تلقي مي‌شوند و شروع به تحصيل آنان تا زمان تاييد نهايي اين سازمان بصورت مشروط خواهد بود.

10- داوطلبان ضرورت دارد به شرايط و ضوابط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا، مندرج در پايگاه اينترنتي موسسه مربوط و يا بخش انتهاي دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته دوره‌هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1398 «مندرج درپايگاه اينترنتي اين سازمان» توجه نمايند.

مدارك مورد نياز:

1- اصل و يا گواهي مدرك پایان‌ تحصیلات‌ دوره متوسطه ‌نظام جديد در یكی‌ از رشته‌های شاخه‌های‌ فنی ‌و حرفه‌ای ‌و كاردانش مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي.

2- اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌قديم ‌(هنرستان) مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله.

3- اصل و يا گواهي مدرك ديپلم شاخه نظري نظام آموزشي جديد3-3-6 و يا نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي.

4- اصل و يا گواهي مدرك پيش‌دانشگاهي براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي.

5- اصل شناسنامه و 2 برگ تصوير از تمام صفحات آن.

6- اصل كارت ملي و 2 برگ تصوير از پشت و روي آن.

7- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.

8- مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.

9- ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به موسسه محل قبولي (درخواست تاييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت مي‌بايست اقدام شود).

 

 دریافت فایل تقاضانامه تكميل ظرفيت آزمون فني و حرفه اي سال 98 فرمت PDF

دریافت فایل جداول رشته محل‌ها  و جداول مورد نياز براي تكميل تقاضانامه تمديد پذيرش دوره‌هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات غيرانتفاعي سال 1398 فرمت PDF 

 

 

رشته های مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

reshtehkar10.jpg