افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهیداشرفی در عرصه های بین المللی و کشوری در رشته های ورزشی کاراته و صخره نوردی

328586963d8942556.jpg