آموزشگاه فنی حرفه ای تجهیزطب باهمکاری دانشگاه شهیداشرفی برگزار می کند:همایش شناخت بازار کارمهندسی پزشکی

IMG-20191104-WA0005.jpg