نشست مشترک سازمان پارک ها و فضای سبز استان اصفهان و معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان به میزبانی دانشگاه اشرفی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)

مرکز توسعه و فناوری دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی با مدیریت جناب آقای دکتر کاراوند جهت رفع مشکلات زیست محیطی شهر اصفهان و سپاهان شهر در روز یکشنبه نشست مشترکی را با مسئولین ،کارشناسان و مدیران ارشد معاونت خدمات شهری استان اصفهان، مسئولین و مدیران ارشد سازمان پارک ها و فضای سبز استان اصفهان،معاون محترم خدمات شهری منطقه 5 شهرداری اصفهان و مدیر فضای سبز منطقه 5 شهرداری اصفهان،و مسئولین و مدیران شهرداری ناحیه سپاهان شهر به میزبانی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار نمود.

در این نشست تخصصی مدیران و مسئولین شهرداری و سازمان پارک ها و فضای سبز به معضلات و مشکلاتی که در زمینه آب و مشکلات زیست محیطی در اصفهان روبه رو هستند پرداختند.و پس از آن اعضا متخصص مرکز توسعه و فناوری در راستای حل معضلات و مشکلات مطرح شده راهکارهای مناسبی ارائه نمودند.

در پایان این نشست تخصصی که بسیار مورد اقبال مدعوین قرار گرفت، به برگزاری و تداوم اینگونه جلسات با محوریت استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه برای رفع مشکلات شهری و زیست محیطی تاکید شد.

 

kf111.jpg

 

kf112.jpg

 

kf113.jpg

 

 

روابط عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی