بازدید مدیر کل صدا و سیما مرکز اصفهان از دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)

جناب آقای عبدالحسینی مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز اصفهان به همراه قائم مقام محترم سازمان جناب آقای آذربایجانی،معاونت محترم سیما جناب آقای معصومی زاده و جناب آقای طباطبایی معاونت محترم خبر صدا و سیمای مرکز اصفهان از این دانشگاه بازدید نمودند.

مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز اصفهان ضمن دیدار با هیات رئیسه محترم و روسای دانشکده ها از نزدیک ناظر امکانات وعملکرد دانشگاه بوده و از سمت ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سید حمید امامی طی حکمی مورد تقدیر و تشکر واقع شد.

 

1.jpg

 

kf2.jpg

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)