باسمه تعالی

 

به اطلاع دانش آموختگان عزیز می رساند در صورت تمایل به شرکت در این مراسم جهت ثبت نام به امورفرهنگی دانشگاه مراجعه نمایید.

                   

                                                                                                                                                                                                                                     معاونت دانشجویی-فرهنگی

 

455213320_48595.jpg

باسمه تعالی

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند امکان دسترسی به کارت ورود به جلسه فراهم می باشد، لازم به ذکر است

 

همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه الزامی می باشد، در غیر اینصورت از ورود به جلسه امتحان

 

ممانعت به عمل می آید.پرینت کارت ورود به جلسه خارج از دانشگاه گرفته شود(امکان گرفتن کارت ورود به جلسه در

 

دانشگاه وجود ندارد).

 

 

                                                                                                                             اداره آموزش

صفحه1 از6