آموزش مجازی

 

آقای محمد مهدی احمدی فراز  درایه حدیث 1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
فقه1 - کارشناسی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
روانشناسی در قرآن1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , ِجلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
ارشدفقه جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4
مشاوره جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10

 

آقای رضا مقصودی درس مدنی7 جلسه1 , جلسه2 جلسه3 , جلسه4 , جلسه5جلسه6 , جلسه7

 

خانم مریم شرقی منطق2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11

 

 سیدمحمدصادق طباطبایی زبان تخصصی1 و 4 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 جلسه4
متون حقوقی 1و2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 جلسه4

 

 خانم صبا آزیدهاک حقوق بین المل خصوصی2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خانم الهام آقادوستی  ادبیات عرب 2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16

 

خانم عبدالحسینی  تفسیرقرآن2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16

 

خانم فاطمه بهرامی فلسفه اسلامی1 جلسه1 , جلسه2 ,جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه دوازدهم1 ,جلسه دوازدهم2 , جلسه سیزدهم1 , جلسه سیزدهم2 ,  

 

حاج آقا مصطفی نجاری فقه3 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18 , جلسه19 , جلسه20 , جلسه21
فقه5 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
فقه7 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
اصول فقه2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 ,جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
متون فقه مکاسب جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه2, جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10

 

خانم زینب گیلانی متون فقه لینک گروه واتساپ

 

خانم الهه گیلانی ادبیات عرب4 لینک گروه واتساپ

 

آقای سعید کاوه حقوق مدنی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 ,  
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خانم مهشیدیراقی حقوق بین الملل عمومی3  جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه چهارم3 , جلسه پنجم1 , جلسه پنجم2 , جلسه6 , جلسه هفتم1 , جلسه هفتم2 , جلسه هشتم1 , جلسه هشتم2 , جلسه نهم1 , جلسه نهم2 , جلسه دهم1 , جلسه دهم2 جلسه11