10:35 - چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400

  فرم های کارشناسی ارشد

 

        دانلود مراحل تصویب و تدوین پروپوزال

 

        فرم‌های پیش از جلسه دفاع(تمامی صفحات تایپ و پرینت شود)

           فرم‌های پیش از دفاع

          فرم اطلاعیه جلسه دفاع   ( در یک صفحه تایپ گردد)

 

     تدوین پایان نامه

         دستور خط فارسی 

         گزارش پیشرفت

         شرکت در جلسه دفاع

 

         فرم‌های پس از جلسه دفاع  

             1-  فرم تحویل پایان نامه

             2-  فرم اصلاح پایان نامه 

            3- فرم صورتجلسه دفاع  

 

         توجه:1 سی دی حاوی فایل های word و pdf پایان نامه باید تحویل کتابخانه شود.

         توجه 2: تنها نسخه الکترونیک پایان نامه باید تحویل کتابخانه شود

          شیوه‌نامه تدوین پروپوزال و پایان‌نامه

            شیوه نامه تدوین پروپوزال  

            فرم خام پروپوزال   

            شیوه تدوین پایان نامه

           شیوه نامه نگارش فهرست مراجع براساس فرمت APA

           فرم شورا(تحصیلات تکمیلی)

 

          کانال تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: t.me/ashrafi_graduate

 

 

  فرم های فارغ التحصیلی   

           استشهاد محلی برای مفقود شدن دانشنامه وگواهی موقت

 

 

  فرم های آموزشی

           گواهی اشتغال به تحصیل

           فرم انصراف ازتحصیل

           مرخصی تحصیلی

           درخواست المثنی کارت دانشجویی

           فرم های کارآموزی

           فرم حذف واضافه

           فرم کمیسیون موارد خاص

           فرم شورا

           فرم شورا(تحصیلات تکمیلی)

           فرم حذف واضافه دانشکده علوم اداری و اقتصاد

           فرم تمدید پایان نامه