دفترچه تلفن دانشگاه

 

ردیف

شماره اتاق

بخش -حوزه

نام و نام خانوادگی

داخلی

1

510

امور اداری -  کارگزینی

رضا افراز

291

2

510

امور اداری -  مدیر امور اداری

علی ربانی

290

3

510

امور اداری - دبیرخانه

مهین دهقان

233

4

امور دانشجویی - تربیت بدنی

مجتبی حامدی پور

275

5

304

امور دانشجویی - صندوق رفاه- سلف سرویس

سید محمدرضا علاءالدین

277

6

امور دانشجویی - مدیر فرهنگی و ستاد شاهد

خانم میر صالحیان

276

7

امور عمومی-انبار

کوروش چراغی

265

8

b/28

امور عمومی-انتشارات

مرتضی هارونی

263

9

الف/25

امور عمومی-کارپردازی

آقای اسلام بخش

249

10

الف /25

امور عمومی -  مدیر امور عمومی

علی مظاهری

248

11

انتظامات درب ورودی

سلیمانی-جبارزارع-تقیان

231

12

500

انجمن علمی بازاریابی ایران

علی صنایعی

269

14

409

آموزش-امور فارغ التحصیلان

حمید آزادیان

202

15

407

آموزش-بایگانی

جلال مطلبی

208

16

409

آموزش-خدمات آموزشی

زهره امامی

203

17

409

آموزش-خدمات آموزشی

مجتبی یزدانی

204

18

409

آموزش-مدیر آموزش

شیرین اربابیان

209

19

409

آموزش-مرکز محاسبات

امیرحسین رجایی

254

21

405

حراست

احمد اسکندری

243

22

601

ریاست-خدمات

جلیل عزیزی

219

23

603

ریاست-دفتر نظارت و ارزیابی

رضا شمسی پور

213

24

608

ریاست-دفترجذب

سید حسین قاضوی

212

25

609

ریاست-مسئول دفتر

امیرارسلان احمدی

210

26

606

عضو هیات موسس و ریاست دانشگاه و هیئت علمی گروه زیست

سید حمید امامی

210

27

b/5

رئیس دانشکده حقوق و روانشناسی

عبدالعلی قرائتی

289

28

201

رئیس دانشکده فنی مهندسی

الهام ایزدی نیا

235

29

310

کارشناس گروه زبان و کارشناس روابط بین الملل

بتول صادقی

242

30

404

کارشناس تحصیلات تکمیلی

فردین ایمانی

264

31

511

کارشناس حسابداری

حمیده عالمی

201

32

b/7

کارشناس دانشکده حقوق و روانشناسی

میلاد یزدانی

280

33

109

کارشناس سایت و انفورماتیک

زهرا اناری

245

34

b/11

کارشناس گروه زیست

فاطمه فهیم

288

35

205

کارشناس گروه صنایع و برق

معصومه افضلی

206

36

a/12

 کارشناس گروه عمران و کامپیوتر

محمد علی حریری

250

37

506

 کارشناس گروه مدیریت و حسابداری و اقتصاد

حسین دهقانی

266

38

c/18

کارشناس مجموعه آزمایشگاه

مریم مرادی

297

39

209

کتابخانه

محمدعلی مدنی

227

40

مانیتورینگ- حفاظت فیزیکی

احمد اسماعیلی

232

41

101

مدیر فناوری اطلاعات وانفورماتیک

شکوفه یراقی

237

42

104

مدیر گروه برق و مهندسی پزشکی

احمدرضا شفیعی

257

43

b/7

مدیر گروه حقوق

محمدرضا شادمان فر

284

44

101

مدیر گروه دروس عمومی

مینا زمین کار

255

45

306

مدیر گروه زبان و روابط بین الملل

ژاله بهشتی

273

46

604

مدیر گروه مدیریت

رضا صالح زاده

205

47

b/5

هیئت علمی گروه مشاوره و روانشناسی

سیمین قاسمی

289

48

مدیر گروه معماری و شهر سازی

علی اکبر جهانگیری

256

49

404

مدیرپژوهش و دفتر ارتباط با صنعت و هیئت علمی میکروبیولوژی و زیست فناوری

سید مهدی قاسمی

264/288

50

404

 مدیرتحصیلات تکمیلی و هیئت علمی گروه صنایع

سمیه علوی

225

51

505

مدیرگروه حسابداری

سعید یادگاری

267

52

208

مدیرگروه صنایع

علی ربانی

225

53

203

مدیرگروه عمران

سعید آقاجانیان

207

54

206

مدیرگروه کامپیوتر

مینا کلینی

223

55

511

مدیرمالی

مائده السادات محمودیان

244

56

مشاور رئیس دانشگاه

 رضا شمسی پور

229

57

403

عضو هیات موسس و معاون آموزشی و پژوهشی

رضا انشائی

263

58

b/7

هیات علمی حقوق

سعید کاوه

280

59   عضو هیات موسس و هیات علمی گروه مدیریت عباس کاراوند 215

60

b/7

هیات علمی حقوق

علیرضا آرش پور

280

61

b/7

هیات علمی حقوق

مهدی نقوی

280

62

b/6

هیات علمی حقوق

راضیه عبد الصمدی

283

63

b/6

هیات علمی حقوق

راضیه قاسمی

283

64

هیات علمی حقوق

مصطفی نفری

226

65

b/12

هیات علمی زیست شناسی سلولی_مولکولی و زیست فناوری

زهرا زمان زاده

281

66

b/8

هیات علمی فقه و حقوق

مهدی احمدی افراز

285

67

504

هیات علمی گروه اقتصاد

سید حسین قاضوی

268

68

504

هیات علمی گروه اقتصاد

سید عباس حسینی غفار

268

69

503

هیات علمی گروه اقتصاد

شیرین اربابیان

269

70

104

هیات علمی گروه برق

مهدی ترابیان

257

71

103

هیات علمی گروه برق و مهندسی پزشکی

فرهاد خسروی

239

72

503

هیات علمی گروه مدیریت

زهرا شکرچی زاده

269

73

503

هیات علمی گروه مدیریت

نسیبه جنتیان

269

74

204

هیات علمی گروه معماری و شهرسازی

نرگس سلطانی

246

75

b/6

هیات علمی مشاوره و روانشناسی

راضیه جلوانی

283

76

b/6

هیات علمی مشاوره و روانشناسی

سارا آقابابایی

283

77 

هیات علمی زیست شناسی سلولی_مولکولی و زیست فناوری

طاهره صادقیان

281

 78

هیات علمی زیست شناسی سلولی_مولکولی و زیست فناوری

مرتضی آبکار

288

79

b/12

هیات علمی میکروبیولوژی و زیست فناوری

مریم السادات جلیلی

281

80

شماره مستقیم آموزش

36510553

81

شماره مستقیم حوزه ریاست

36509700-36509600

82

شماره مستقیم فرهنگی

36509779

83

شماره مستقیم مرکز مشاوره

36510590