کارگاه آمار و روش تحقیق ویژه آمادگی کنکور کارشناسی ارشد

c9825f10 981b 43c8 a642 de9510313469

 

انجمن علمی دانشجویی دانشکده روانشناسی در ادامه سلسله کارگاه های آمادگی ارشد برگزار می کند.
کارگاه آمار و روش تحقیق ویژه آمادگی کنکور کارشناسی ارشد.
مدرس: استاد نگار عرب
تعداد جلسات: 14 جلسه
مدت زمان هر جلسه: 3 ساعت
روز های شنبه و چهارشنبه در پلتفرم اسکای روم
شروع کارگاه 16 اسفند ماه 1399
ویژه تمام متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره
توجه فرمایید که برای بالا بردن کیفیت کارگاه ظرفیت کارگاه را محدود در نظر گرفته ایم. لذا اولویت با کسانی است که ثبت نام خویش را قطعی نماییند.
جلسات کارگاه ضبط میشود.
سر فصل ها:
آمار توصیفی:
متغیر ها و مقیاس های اندازه گیری
توزیع فراوانی و نمودار ها
شاخص های گرایش به مرکز
شاخص های پراکندگی
نمره استاندارد
منحنی طبیعی
همبستگی
رگرسیون
آمار استنباطی
جامعه, نمونه و روش های نمونه گیری
فرضیه و آزمون های فرضیه ها
آزمون های t
تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون های تعقیبی
آزمون ناپارامتری
آزمون خی دو
روش تحقیق:
تحقیق و مفاهیم اساسی آن
انتخاب مسئله و بیان فرضیه
روش های تحقیق پیمایشی(زمینه یابی)
آزمایش میدانی و طرح های درون آزمودنی ها
روش های تحقیق اقدام پژوهشی, برسی موردی و علی-مقایسه ای
روایی و پایایی
روش های تحقیق کمی و کیفی
روش تحقیق همبستگی
روش تحلیل فرا تحلیل
روش های تحقیق تاریخی و قوم نگاری
جهت ثبت نام به دایرکت پیج
@ashrafipsychology
به آدرس
https://instagram.com/ashrafipsychology?igshid=1wx8o1jbhy9t
مراجعه فرمایید.