قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

با توجه به دستور مقامات رسمی قضایی کشور، استفاده نهادهای دولتی وغیر دولتي از پیام رسان های خارجی ممنوع اعلام شده است.

لذا از این پس اطلاعیه های معاونت دانشجویی، فرهنگی وروابط عمومی دانشگاه در پیام رسان گپ به آدرس:

 

https://gap.im/Ashrafi_university

قرار داده خواهد شد.

معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

گپ