چاپ

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

باسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که در نیمسال 991 قصد دفاع دارند می رساند که جهت تعیین زمان دفاع

پایان نامه خود هرچه سریعتر فرم های پیش دفاع را تهیه و به کارشناس تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

 

ضمنا آخرین مهلت دفاع پایان نامه 99/12/10 می باشد.

 

                                                                                                تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی