اطلاعيه‌ ثبت نام پذيرفته‌شدگان‌ در مرحله تکمیل ظرفیت‌ مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در سال‌ 1399

باسمه تعالی

اطلاعيـه‌ ثبت نام پذيرفته‌شدگان‌ نهايــي‌‌ رشته‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاه‌ شهید اشرفی اصفهانی در مرحله پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سراسري سال 1399(رشته‌هاي بدون آزمون)

 

با حمد و سپاس‌ به‌ درگاه‌ خداوند متعال‌ و با آرزوي موفقيت براي كليه پذیرفته شدگان گرامی، بدينوسيله به اطلاع می رساند ثبت نام این عزیزان از روز یکشنبه 21 دی ماه لغایت چهارشنبه 24 دی ماه به صورت حضوری  با تسهیلات ویژه شهریه (تخفیف، تقسیط، وام وزارت علوم و وام بانک انصار) به شرح زیر انجام می پذیرد:

 

الف‌ -مدارک لازم جهت مراجعه و ثبت نام حضوری:

  1. اصل مدرک دیپلم یا مدرک تحصیلی ( نظام قديم آموزش متوسطه/ نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي/ نظام آموزشي جديد 6-3-3) تبصــره: پذیرفته شدگان ميبايست حداكثر تا تاريخ 99/11/30 داراي مدرك ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه، پیش دانشگاهي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي، ديپلم نظام آموزشي جديد (نظام آموزشي 3-3-6 )و يا مدرك كارداني (فوق ديپلم) باشند. بديهي است در غیر اينصورت مجاز به ثبت نام نخواهند بود.
  2.  ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم كه از دفاتر پيشخوان دولت الکترونیک اقدام شده است.
  3. اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن‌.
  4. اصل کارت ملي و دو برگ فتوکپي از پشت و روي آن
  5. شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.
  6. اصل و كپي دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تأمین اجتماعي، ارتش و...
  7. مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ برادران را مشخص ‌كند ( با توجه به يکي از بندهاي مندرج در صفحات 10 و 11دفترچه راهنماي ثبت نام رشته های تحصیلی با سوابق تحصیلي منتشر شده در تاريخ 1399/5/1).

 

اداراه آموزش دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی