نکات مربوط به شرکت در امتحانات پایان ترم

باسمه تعالی


بدینوسیله موارد زیر جهت شرکت در امتحانات پایان ترم به دانشجویان محترم اطلاع رسانی می گردد :


1_ باتوجه به اینکه سامانه در وضعیت پایدار وبدون مشکل می باشد ومحدودیتی در تعداد بارگذاری عکس در پاسخ به سئوالات تشریحی نیز وجود ندارد، لذا هیچ عذری از طرف دانشجو پذیرفته نمی باشد.


2_برگزاری امتحان صرفا از طریق سامانه ریلاین انجام می گیرد وارسال پاسخ ها در سایر شبکه‌های اجتماعی غیر قابل استناد می باشد.


3_ کلیه فعالیت های دانشجویان در سامانه از جمله زمان ورود به سامانه، ثبت یا عدم ثبت پاسخ هر سئوال، ثبت پاسخ سفید و... حتی نوع مرورگر وسیستم اتصال به آزمون بصورت خودکار ثبت می گردد وملاک ارزیابی عملکرد دانشجو در آزمون خواهد بود.


4_ در صورتی که در حین آزمون اینترنت دانشجو قطع شود ودر زمان مجاز ورود به آزمون اتصال دانشجو بر قرار گردد، دانشجو می تواند دوباره وارد آزمون شده وبه سئوالات باقیمانده پاسخ دهد،لازم به ذکر است پاسخ هایی در سامانه ثبت می‌شود که گزینه ثبت پاسخ توسط دانشجو انتخاب گردد.


5_ شایسته است دانشجویان تمهیدات لازم در خصوص تامین اینترنت وسیستم مناسب برای آزمون را فراهم نمایند. 

 

6_ درصورتی که قبل از شروع ساعت آزمون وارد سامانه شده اید و با وجود فرارسیدن زمان آزمون، آن  را مشاهده نمی کنید حتما صفحه خود را Refresh نمایید.

 

فیلم آموزش نحوه شرکت در آزمون پایان ترم

 

 

                                                                                                                اداره آموزش دانشگاه شهید اشرفی