پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی(بدون آزمون)

karshenasi napeyvaste