آموزش مجازی

 

 

خانم نرگس سلطانی  

درس تحلیل فضای شهری- گروه1 

طرح یک شهرسازی-گروه1و2

جلسه 1-1, جلسه 2-1 , جلسه1-2 , جلسه2-2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه ششم1 , جلسه ششم2 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14
لینک گروه واتساپ

 

 خانم فخرالسادات خلیلی معماری اسلامی1  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18
آشنایی با معماری اسلامی2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10

 

خانم مریم صدیقین  فیزیک1  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12

 

آقای یوسف کمالی  کاربرد رایانه در معماری جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4

 

آقای مجید پازکی  مدیریت تشکیلات کارگاهی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12

 

خانم ندا محمدی  ریاضی عمومی2 جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه هفتم1 , جلسه هفتم2 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15
لینک گروه واتساپ
ریاضی عمومی1 جلسه اول1جلسه اول2 , جلسه اول3 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه دوم3 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه هشتم1 , جلسه هشتم2 , جلسه نهم1 , جلسه نهم2جلسه دهم1 , جلسه دهم2 , جلسه11 , جلسه دوازدهم1 , جلسه دوازدهم2
لینک گروه واتساپ

 

خانم مرضیه تائبی آشنایی با مرمت ابنیه  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5
زبان تخصصی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9

 

 آقای عمادی سازه فلزی

لینک گروه واتساپ

اصول سرپرستی لینک گروه واتساپ

 

آقای مرتهب  طرح ومعماری3 لینک گروه تلگرام

 

آقای علیزاده  اقتصادشهری لینک گروه واتساپ
روش تحقیق لینک گروه واتساپ
برنامه ریزی منطقه ای لینک گروه واتساپ

 

آقای محمدعلی مدنی ریاضی2  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15

 

 خانم مختاری درک و بیان لینک گروه تلگرام

 

آقای سیدسلیمانی  طراحی فنی لینک گروه واتساپ

 

خانم ترکی  طرح و معماری لینک گروه تلگرام
درک و بیان2 لینک گروه تلگرام

 

 خانم زمانی تمرین معماری لینک گروه واتساپ

 

 خانم کلانتری لینک گروه واتساپ

 

آقای نجفی  انسان طبیعت معماری لینک گروه واتساپ

 

خانم خیام باشی  مقدمات طراحی معماری لینک گروه واتساپ

 

 خانم مطهری راد طرح و معماری3  لینک گروه واتساپ

 

 خانم توانایی طرح و معماری5 لینک گروه واتساپ

 

 خانم زارع طرح و معماری2 لینک گروه واتساپ

 

آقای طباطبایی  معماری همساز با اقلیم لینک گروه واتساپ

 

 خانم نکویی برداشت بنای تاریخی لینک گروه واتساپ

 

 خانم طباطبایی پرسپکتیو لینک گروه واتساپ
اسکیس لینک گروه واتساپ

 

خانم بلال  طرح ومعماری2 لینک گروه واتساپ

 

آقای شاهپیر  5طرح و معماری  لینک گروه واتساپ

 

آقای نجار  ساختمان2  لینک گروه واتساپ
متربرآورد لینک گروه واتساپ

 

 آقای اسحاق زاده ساختمان بتنی لینک گروه تلگرام
سازه فلزی لینک گروه تلگرام

 

خانم مساوات  روستا لینک گروه واتساپ
روستا1 لینک گروه واتساپ
روستا2 لینک گروه واتساپ

 

 آقای باقری طرح و معماری5 لینک گروه واتساپ

 

 آقای پازوکی عناصر جزئیات
@ashrafiesf

 

 خانم نیکوکار طرح و معماری3 لینک اینستاگرام

 

 خانم کاظمی درک و بیان شهرسازی لینک گروه تلگرام
شهرسازی لینک گروه تلگرام
ترسیم فنی لینک گروه تلگرام

 

 خانم خلیلی معماری اسلامی - پیوسته لینک گروه واتساپ
معماری اسلامی - ناپیوسته لینک گروه واتساپ

 

 خانم استوار طرح و معماری1 لینک گروه واتساپ

 

 آقای موسوی عناصرجزئیات لینک گروه واتساپ

 

 آقای لوافان معماری و اندیشه1

لینک گروه واتساپ

معماری و اندیشه2 لینک گروه واتساپ
طرح و معماری5 لینک گروه واتساپ

 

  خانم کامران مبانی روش تحقیق لینک گروه واتساپ
 بافت فرسوده شهری لینک گروه واتساپ

 

 آقای عرب عکاسی لینک گروه واتساپ

 

 خانم فریدون تحلیل فضای شهری لینک گروه واتساپ
تحلیل فضای شهری2 لینک گروه واتساپ
شهر و شهرسازی لینک گروه واتساپ
جامعه شناسی شهری لینک گروه واتساپ

.

 خانم روحانی کارگاه شهرسازی  لینک گروه واتساپ

 

 خانم حبیبی درک و بیان معماری2

لینک گروه واتساپ

پرسپکتیو لینک گروه واتساپ

 

آقای جهانگیری  معماری روستا لینک گروه واتساپ
طرح و معماری2 لینک گروه واتساپ


 

 خانم آقاجانی بیان معماری2 لینک گروه تلگرام


 

آقای کاراحمدی  طرح ومعماری2 - ارشد  لینک گروه واتساپ

 

 خانم واحدپرست مقدمات معماری2 لینک گروه واتساپ

 

 خانم رحیمی  معماری جهان لینک گروه واتساپ
معماری جهان2 لینک گروه واتساپ

 

 آقای کیان وش طرح ومعماری لینک گروه واتساپ

 

 خانم حقیقت نیا طرح ومعماری2 لینک گروه واتساپ

 

 خانم تائبی زبان تخصصی معماری
@AshrafiArchEnglish98
زبان تخصصی شهرسازی
@AshtafiUrbonEnglish98
آشنایی با مرمت ابنیه
@maramat98
کرکسیون درس مرمت ابنیه
@maramat98

.

 آقای یزدانی متره برآورد

لینک گروه واتساپ

مدیریت تشکیلات گارکاهی لینک گروه واتساپ

 

 آقای امجد طرح و معماری3 لینک گروه واتساپ

 

خانم رجبی  نقشه برداری لینک گروه تلگرام

 

 خانم آقایی طرح3 شهرسازی لینک گروه واتساپ
معماری معاصر لینک سایت

 

آقای رمضانپور  تاسیسات لینک گروه واتساپ
تاسیسات مکانیکی و الکتریکی لینک گروه تلگرام

 

 خانم صالح فرایند معماری لینک گروه واتساپ
تمرین معماری لینک گروه واتساپ
مبانی نظری معماری لینک گروه واتساپ

 

آقای آذربان ایستایی لینک گروه واتساپ

 

آقای عارفیان ایده و فرایند طراحی لینک گروه واتساپ 

 

آقای یوسفی طرح و معماری2 لینک گروه واتساپ 

 

آقای پورنادری آشنایی با مرمت ابنیه لینک گروه واتساپ 

 

آقای رضانیا برنامه ریزی کالبدشهری لینک گروه واتساپ 

 

آقای عمرانیان معماری معاصر لینک گروه واتساپ
مبانی نظری معماری لینک گروه واتساپ