آموزش مجازی

 

آقای فرهادخسروی  مبانی مهندسی برق جلسه اول1, جلسه اول2 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 جلسه6 , جلسه7جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 آقای حسین قاضوی ریاضی2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه هشتم1 , جلسه هشتم2 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه یازدهم1 , جلسه یازدهم2 , جلسه12

 

خانم لیلی میرمقتدایی  برنامه نویسی کامپیوتر جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5, جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

آقای جواد ابوالحسنی  آزمایشگاه فیزیک1 جلسه1 , جلسه2 , گزارش1 , گزارش2

 

آقای اباذر ادیب  ریاضی عمومی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 جلسه6 , جلسه7جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11جلسه12 , جلسه13 , جلسه14
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 آقای سعید یادگاری اصول حسابداری و هزینه یابی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
لینک گروه واتساپ

 

 خانم الهه سلیمانی پور فیزیک الکتریسیته و مغناطیس جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه5 , جلسه ششم1 , جلسه ششم2 , جلسه هفتم1 , جلسه هفتم2 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه دهم1 , جلسه دهم2 , جلسه11

 

خانم اعظم باقری اقتصاد مهندسی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15
کنترل پروژه جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
اقتصادمهندسی - کنترل پروژه - مباحث ویژه لینک گروه واتساپ

 

 آقای محمدخطایی اتوماسیون صنعتی

لینک گروه واتساپ

 

 خانم آسیه رحیمی احتمالات وکاربردآن  لینک گروه واتساپ

 

آقای بهزاد سلیمانی  اصول شبیه سازی  لینک گروه واتساپ

 

 سمیه علوی برنامه ریزی تولید - نظریه تصمیم گیری - برنامه ریزی غیرخطی  جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18 , جلسه19 , جلسه20 , جلسه21 , جلسه22 , جلسه23 , جلسه24 , جلسه25 , جلسه26 , جلسه27
لینک گروه واتساپ

 

 آقای میرمحمدصادقی تحقیق درعملیات 1 و 2  لینک گروه واتساپ

 

 آقای علی اکبر نیلی پور برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات   لینک گروه واتساپ

 

 خانم فرشته هاشمی اقتصاد عمومی2 

لینک گروه واتساپ

اقتصاد 2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13

 

آقای مهدی میرمحمد صادقی تحقیق درعملیات1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
تحقیق در عملیات2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 جلسه7, جلسه8 , جلسه9 , جلسه10