آموزش مجازی

 

 

 آقای مهدی قاسمی ویروس شناسی جلسه1 , جلسه2 جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18
فایل1 , فایل2 , فایل3 , فایل4 , فایل5 , فایل6 , فایل7 , فایل8

 

خانم زهرا احمدی  آمار جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5, جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 ,  ن
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 خانم مریم جمشیدنیا

آزمایشگاه مبانی

فیزیولوژی گیاهی

جلسه1 , جلسه2 ,

 

خانم زهرا سیاحی  کامپیوتر و شبکه جلسه1 , جلسه2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه پنجم1 , جلسه پنجم2 , جلسه ششم1 , جلسه ششم2 , جلسه7 , فایل1 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , فایل2 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15

 

آقای مجتبی خانی مبانی فیزیک2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9, جلسه10

 

 آقای سیدحمید امامی

زیست شناسی میکروبی

(میکروبیولوژی) 

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12

 

خانم مرضیه آقابابایی پدیده انتقال فایل1 , فایل2 , جلسه3 , فایل جلسه3 , جلسه4 , فایل جلسه4 , جلسه5 , فایل جلسه5 , جلسه ششم1 , جلسه ششم2 , فایل6 , جلسه هفتم1 , جلسه هفتم2 , فایل7

 

خانم راضیه قاسمی نانوتکنولوژی جلسه1و2 , جلسه3 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه پنجم , فایل جلسه5 , فایل جلسه6و7, جلسه8 , فایل جلسه8 , جلسه9 , فایل جلسه9

 

خانم سمیرا پدیدار

زیست شیمی

جلسه1 , جلسه2, جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13

 

آقای محمد مارانی مدیریت تولید و بازار جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 ,

 

 خانم اعظم کارشناس مبانی شیمی2 جلسه1 ,جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , فایل9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , فایل12 , جلسه13 , جلسه14

 

خانم صفیه گلخنی زیست شناسی عمومی2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10جلسه11 , جلسه12 , 
آز زیست عمومی2 جلسه1 , جلسه سوم1 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2

 

خانم شیوا نجفی آز بیوفیزیک2 جلسه4 , فایل4 , جلسه5 , فایل5

 

آقای شهریار علوی مسیرهای متابولیک جلسه4 , فایل4 , جلسه5 , فایل5 , جلسه6 , فایل6 , جلسه7 , فایل7 , جلسه8 , فایل8 , جلسه9 , فایل9 , جلسه10 , فایل10 , جلسه11 , فایل11 , جلسه12 , فایل12 , جلسه13 , فایل13

 

خانم معصومه شهیدی فیزیولوژی پروکاریوت فایل1و2 , فایل3 , فایل4 , فایل5 , جلسه3و4 ,جلسه5 , جلسه6و7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 ,

 

خانم شاهزیدی بیوفیزیک2 جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14