آموزش مجازی

 

 آقای امین طغیانی مبانی فیزیولوژی گیاهی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 ,  جلسه4 جلسه5 , جلسه6 جلسه هفتم1 , جلسه هفتم2جلسه هشتم1 , جلسه هشتم2جلسه هشتم3 , جلسه هشتم4 , جلسه نهم1جلسه نهم2 , جلسه نهم3 , جلسه دهم1 , جلسه دهم2

 

خانم فاطمه ابوطالبی  مبانی فیزیولوژی جانوری جلسه1 , جلسه2 و 3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , فایل1 , فایل2  ,فایل3 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16
آز مبانی فیزیولوژی جانوری جلسه1

 

خانم نسیم بابک نژاد  بیوشیمی فیزیک  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12

 

آقای مهدی قاسمی  میکروبیولوژی1  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18 , جلسه19 , جلسه20
فایل1 , فایل2 , فایل3 , فایل4 , فایل5 , فایل6 , فایل7
ویروس شناسی جلسه1 , جلسه2 جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18
فایل1 , فایل2 ,  فایل3 , فایل4 , فایل5 , فایل6 ,  فایل7 , فایل8

 

 خانم مریم جمشیدنیا

آزمایشگاه مبانی

فیزیولوژی گیاهی

جلسه1 , جلسه2 ,

 

آقای محمد علی مدنی ریاضی2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7و8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 خانم اعظم کارشناس مبانی شیمی2 جلسه1 ,جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 جلسه7 , جلسه8 ,  جلسه9 , فایل9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , فایل12 , جلسه13 , جلسه14

 

 آقای سیدحمید امامی

زیست شناسی میکروبی

(میکروبیولوژی) 

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 جلسه11جلسه12

 

آقای مجتبی خانی فیزیک عمومی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16

 

آقای محمد مارانی مدیریت تولید و بازار جلسه1 , جلسه2 , جلسه3

 

خانم شیرین کشفی زیست شناسی تکوینی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9
لینک کانال تلگرام 


 

خانم زهرا زمانزاده ژنتیک انسانی-کارشناسی لینک کانال تلگرام

 

خانم فیروزه ترابی تکوین در گیاهان لینک کانال تلگرام

 

خانم نگین حقوقی سلولی ملکولی2 لینک کانال تلگرام

 

خانم شیوا نجفی

 آزمایشگاه بیوفیزیک2

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , فایل

 

خانم نوشین نادری

بافت شناسی جانوری

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
آز بافت شناسی جانوری جلسه1 , جلسه2 , جلسه3

 

آقای امید باقری شیمی عمومی2 جلسه3 , فایل جلسه3 , جلسه4 , فایل جلسه4جلسه5 , فایل جلسه5 , جلسه6 , فایل جلسه6 , جلسه7 , فایل جلسه7 , جلسه8 , فایل جلسه8 , جلسه9 , فایل جلسه9 , جلسه10 , فایل10 , جلسه11 , فایل11 , جلسه12 , فایل12 جلسه13, فایل13 , جلسه14 , فایل14 , جلسه15 , فایل15 , جلسه16 , فایل16جلسه17 , فایل17
شیمی عمومی1 جلسه8 , فایل جلسه8 , جلسه9 , فایل جلسه9 , جلسه10 , فایل جلسه10 , جلسه11 , فایل11 , جلسه12 , فایل12 , جلسه13 , فایل13  , جلسه14 , فایل14 ,  جلسه15 , فایل15 , جلسه16 , فایل16

 

آقای محمد معافی ایمنی شناسی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15

 

خانم نرگس مهدوی منش کارگاه آمارزیستی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , فایل1 , فایل2 جلسه9

 

خانم نوشین نادری بافت شناسی جانوری جلسه1 , جلسه2

 

خانم مطهره مسجدی آزمایشگاه زیست سلولی ملکولی فایل جلسه1تا3 , جلسه4 , فایل جلسه4 , جلسه5 , فایل جلسه5 , جلسه6و7 , فایل جلسه6و7

 

خانم بهاره زارعی 1آزمایشگاه زیست سلولی جلسه1 , فایل1 , جلسه2 , فایل2 , جلسه3 , فایل3 , جلسه4 , فایل4 ,

 

خانم صفیه گلخنی مبانی جانورشناسی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9, جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16
آز مبانی جانورشناسی جلسه1 , جلسه2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 ,

 

خانم الهه شجاعی شیمی آلی1 جلسه3 , فایل سوم1 , فایل سوم2 , جلسه4 , فایل چهارم1 , فایل چهارم2 , جلسه5 , فایل5 , جلسه6 , فایل6 , جلسه7 , فایل7 , جلسه8 , فایل8 , جلسه9 , فایل9 , جلسه10 , فایل10 , جلسه11 , فایل11 , جلسه12 , فایل12جلسه13 , فایل13 , جلسه14 , فایل14 , جلسه15 , فایل15 , جلسه16 , فایل16 , جلسه17 , فایل17 , جلسه18 , فایل18 , جلسه19 , فایل19 , جلسه20 , فایل20

 

خانم فرزانه محمدی مبانی بیوانفورماتیک جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4

 

خانم نگین حقوقی سلولی ملکولی فایل1 , فایل2 , فایل3 , جلسه4 , فایل4 , جلسه5 , فایل5 , جلسه6 , فایل6 , جلسه7 , فایل7 , جلسه8 , فایل8 , جلسه9 , فایل9 , جلسه10 , فایل10 , جلسه11و12 , فایل11و12 , جلسه13 , فایل13 , جلسه14 , فایل14 , جلسه15 , فایل15