آموزش مجازی

 

آقای امیرمقامی    

بررسي تفصيلي برخي مسائل

حقوق بين المل
  

جلسه1 , جلسه2, جلسه3, جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8
درس نظام بين المللي حقوق بشر جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7
سمینار جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9
روش تحقیق جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8جلسه9

 

آقای رضا مقصودی درس مدنی7 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9

 

خانم راضیه عبدالصمدی سمینار جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4
متون حقوقی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5
مسئولیت مدنی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6
حقوق بین الملل جلسه5
حقوق دریایی جلسه5
لینک گروه واتساپ

 

خانم راضیه قاسمی   آیین دادرسی وکیفری1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
جرم شناسی جلسه1 , جلسه2, جلسه3

 

 خانم عادله عطارزاده حقوق تطبیقی  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه هشتم1, جلسه هشتم2 , جلسه9 , جلسه دهم1 , جلسه دهم2 , جلسه11 , جلسه12
لینک گروه واتساپ
مسئولیت مدنی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه ششم1 , جلسه ششم2 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
لینک گروه واتساپ
حقوق دریایی

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه پنجم1 , جلسه پنجم2 , جلسه6 , جلسه7, جلسه8 , جلسه9 , جلسه دهم1 , جلسه دهم2 , جلسه11 , جلسه12

لینک گروه واتساپ

 

 آقای حسن وثیق زاده آیین دادرسی مدنی2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3, جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10

 

آقای مجتبی اسدیان  آیین دادرسی مدنی2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11جلسه12
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خانم مهشید یراقی  حقوق بین المل عمومی3 جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه چهارم3 , جلسه پنجم1 , جلسه پنجم2 , جلسه6 , جلسه هفتم1 , جلسه هفتم2 , جلسه هشتم1 , جلسه هشتم2 , جلسه نهم1 , جلسه نهم2 , جلسه دهم1 , جلسه دهم2جلسه11
متون حقوقی3 جلسه1 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه5 , جلسه6

 

 سیدمحمدصادق طباطبایی زبان تخصصی1 و 4 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
متون حقوقی 1و2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 جلسه4 جلسه5 , جلسه6 جلسه7 , جلسه8جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
متون حقوقی4 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 ,

 

 آقای سعید وکیلی  متون حقوقی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8

 

 آقای سعیدکاوه حقوق خانواده جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه پنجم1 , جلسه پنجم2 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14
مدنی2 - اموال و مالکیت جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه چهاردهم1 , جلسه چهاردهم2
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 آقای احمدرضا سلیمی متون فقه1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9, جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13

 

خانم نعیمه السادات محمدی   مدنی4-کلاس 2تا4 جلسه1  , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9, جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
 مدنی4-کلاس 4تا6 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13

 

آقای مصطفی نفری  مدنی6 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9, جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13

 

 آقای منوچهر توسلی

روش های حقوقی حل

اختلاف بین المللی

جلسه1

 

آقای مهدی جوادی  حقوق اداری1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16

 

 خانم فرزانه یزدخواستی حقوق بین الملل خصوصی1 جلسه1و2 , فایل1و2 , جلسه3 , فایل3 , جلسه4 , فایل4 , جلسه5 , فایل5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , فایل8 , جلسه9 , جلسه10
لینک گروه واتساپ
حقوق سازمان های بین المللی جلسه1 , فایل , جلسه2 , جلسه3 , فایل3 , جلسه4 , فایل4 , جلسه5 , فایل5 , جلسه6 , جلسه7 , فایل7 , جلسه8
لینک گروه واتساپ

 

آقای محسن اکبری جزای اختصاصی1 - کارشناسی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15
جرایم اقتصادی - ارشد

 

آقای مهدی نقوی حقوق جزای اختصاصی3 - کارشناسی لینک گروه واتساپ
جزای اختصاصی1 (3) جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4و5 , جلسه6, جلسه7و8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13

حقوق جزای عمومی1 - ارشد

فایل

 

آقای امیرحمزه عرب پور حقوق جزای اختصاصی3 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه تکمیلی , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
لینک گروه واتساپ
جرم شناسی کودک و نوجوان جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
لینک گروه واتساپ
جرم شناسی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
لینک گروه واتساپ
حقوق فضای مجازی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه5تکمیلی ,جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
لینک گروه واتساپ
تاریخ تحولات حقوق کیفری-ارشد جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 ,
لینک گروه واتساپ

 

خانم رویا حکمت روان روش ها و فنون مشاوره جلسه1 , جلسه2

 

خانم زینب گیلانی متون فقه لینک گروه واتساپ

 

خانم الهه گیلانی ادبیات عرب4 لینک گروه واتساپ

 

آقای طاهری متون حقوقی2 - جزایی جلسه1

 

آقای آل صاحب مالیه عمومی لینک گروه واتساپ
حقوق اساسی2 لینک گروه واتساپ

 

آقای رجبعلی کلباسی حقوق اساسی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3

 

 

آقای محمدکاظم عمادزاده حقوق مخاصمات مسلحانه جلسه1

 

آقای  عرفان طاهری متون حقوقی2-جزایی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10

 

خانم زهرا حاتم پور متون فقه2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14