آموزش مجازی

 

 آقای سعید یادگاری

حسابداری صنعتی1

بهایابی1

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
لینک گروه واتساپ
اصول حسابداری 2

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10

لینک گروه واتساپ
اصول حسابداری و هزینه یابی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
لینک گروه واتساپ

 

خانم شیرین اربابیان  اصول علم اقتصاد2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11

 

خانم نسیم

آرش نیا 

درس مدیریت مالی1 جلسه1 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
لینک گروه واتساپ

   

خانم سهیلا اعرابی  درس مدیریت تولید جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
لینک گروه واتساپ

 

 خانم پریسا صمیمی درس توسعه اقتصادی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه هفتم1 , جلسه هفتم2  , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14
لینک گروه واتساپ

 

خانم زهره باقرپور 

درس حسابداری پیشرفته1

درس حسابداری شعب

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , حل تمرین1 , حل تمرین2 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه دهم1 , جلسه دهم2 , جلسه دهم3 , جلسه دهم4, جلسه11 , جلسه دوازدهم1 , جلسه دوازدهم2 , جلسه13 , ّ
لینک گروه واتساپ
درس مباحث جاری در حسابداری جلسه1 , جلسه2 , حل تمرین1 , حل تمرین2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه هشتم1 , جلسه هشتم2 , جلسه هشتم3 , جلسه نهم1 , جلسه نهم2 , جلسه10
لینک گروه واتساپ

 

 خانم کوهی  اصول تنظیم و کنترل بودجه جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 جلسه7 , جلسه8 , جلسه9جلسه10 , جلسه11جلسه12 , جلسه13جلسه14 , جلسه15
لینک گروه واتساپ

 

 خانم مریم باقری کنترل داخلی و نظام راهبردی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 ,جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
لینک گروه واتساپ
حسابداری میانه 2  جلسه1 , حل تمرین , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9
لینک گروه واتساپ

 

خانم مرضیه رفیعیان  روش تحقیق جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه پنجم1 , جلسه پنجم2 , جلسه6 , جلسه7, جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 ,
لینک گروه واتساپ

 

آقای سیدعباس هاشمی 

تئوری حسابداری2

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 ,
لینک گروه واتساپ
تئوری حسابداری1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 ,
لینک گروه واتساپ

 

خانم بهاره اعظمی   سیستم اطلاعاتی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
لینک گروه واتساپ
 کاربرد کامپیوتر  جلسه1 و 2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16و17
لینک گروه واتساپ

 

 آقای عباس حسینی غفار مالیه عمومی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7
پول و ارز و بانکداری جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 خانم الهام علیرضایی پژوهش در عملیات2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
لینک گروه واتساپ

 

 خانم راحله عالم توسعه جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه سوم3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
لینک گروه واتساپ

 

خانم نسیبه جنتیان تحلیل آماری پیشرفته جلسه1 , جلسه2
لینک گروه واتساپ

 

 خانم مرضیه رجالی حسابداری پیشرفته1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
لینک گروه واتساپ
حسابداری صنعتی3 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9
لینک گروه واتساپ

 

آقای اسماعیل افشاری حسابرسی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9
لینک گروه واتساپ

 

خانم زهرا امین الرعایا حسابداری دولتی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7, جلسه8, جلسه9 , جلسه10
لینک گروه واتساپ

 

خانم مرضیه نصراصفهانی  2مدیریت مالی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
لینک گروه واتساپ

.

آقای ناصرایزدی نیا  حسابرسی پیشرفته جلسه1 , جلسه2 , جلسه سوم1, جلسه سوم2 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه چهارم3 , جلسه پنجم1
تصمیم گیری در مسائل مالی جلسه1 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته جلسه اول1, جلسه اول2

 

 آقای جمال الدین دانشگر

حقوق بازرگانی

(حقوق تجارت)

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18
لینک گروه واتساپ

 

 آقای محمد میرمحمدصادقی

آمارو کاربرد آن در مدیریت

(آمار2 )

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4, جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
لینک گروه واتساپ
آمارکاربردی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , ّجلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
لینک گروه واتساپ
پژوهش عملیاتی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
لینک گروه واتساپ

 

آقای داریوش فروغی  حسابداری مدیریت جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 ,
لینک گروه واتساپ
برررسی مواردخاص درحسابداری(مباحث ویژه در حسابداری) لینک گروه  واتساپ
بررسی مواردخاص در حسابداری جلسه1 , جلسه2

 

 خانم زینب رشیدی اصول حسابداری1 جلسه1 , حل تمرین , جلسه2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 جلسه7 , جلسه8 , جلسه9جلسه10 , جلسه11

 

خانم زهرا احمدی  آمار جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خانم مهناز خراسانی  زبان تخصصی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
لینک گروه واتساپ

 

 آقای هادی ادریسی مالیه عمومی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14
لینک گروه واتساپ

 

خانم ندا محمدی  ریاضی پایه جلسه اول1جلسه اول2 , جلسه اول3 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه دوم3 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه5 , جلسه6جلسه7 , جلسه هشتم1 , جلسه هشتم2جلسه نهم1 , جلسه نهم2 , جلسه دهم1 , جلسه دهم2 , جلسه11 , جلسه دوازدهم1 , جلسه دوازدهم2
لینک گروه واتساپ

 

آقای علی سعادت نیا  سیستم های اطلاعاتی جلسه1 و2,  
لینک گروه واتساپ

 

 آقای سعید بهمنش حسابداری مالیاتی2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4
لینک گروه واتساپ
حسابداری میانه1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4
لینک گروه واتساپ

 

آقای مرتضی درخشان مدلسازی مالی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7جلسه8
لینک گروه واتساپ

 

آقای مصطفی دری مباحث جاری در حسابداری جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8
لینک گروه واتساپ

 

خانم شیما موحد ریاضی کاربردی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
لینک گروه واتساپ
ریاضی کاربردی2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14
لینک گروه واتساپ

 

آقای علیرضا صفری سرمایه گذاری بورس جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7
لینک گروه واتساپ
حسابداری صنعتی3 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9
لینک گروه واتساپ