آموزش مجازی

 

آقای فرهاد خسروی  مدارالکتریکی1  جلسه اول1, جلسه اول2 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 جلسه5 , جلسه6  جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
الکترونیک 1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
مدارالکتریکی2 جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 آقای حسین قاضوی ریاضی2 جلسه1, جلسه2 , جلسه3 جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه هفتم1 , جلسه هفتم2 , جلسه8 , جلسه9جلسه دهم1 , جلسه دهم2 , جلسه11
معادلات دیفرانسیل جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه هشتم1 , جلسه هشتم2 , جلسه9 , جلسه دهم1 , جلسه دهم2

 

 آقای محمد علی شاملی سیستم های دیجیتال1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13

 

خانم مستاجران  محاسبات عددی جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه اول3 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه دوم3 , جلسه دوم4 , جلسه سوم , جلسه چهارم , جلسه پنجم1 , جلسه پنجم2 , جلسه ششم1 , جلسه ششم2 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10, جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14
Mathematica11@

 

آقای جواد ابوالحسنی  آزمایشگاه فیزیک1 جلسه1 , جلسه2 , گزارش1 , گزارش2

 

 خانم مریم فرهادی زاده آمارحتمالات مهندسی جلسه1  جلسه2 جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 جلسه7 , جلسه8 , جلسه9جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16

 

آقای اباذر ادیب  ریاضی عمومی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 جلسه4 , جلسه5 , جلسه6جلسه7 , جلسه8 ,جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 خانم طاهره حسین زاده فیزیک2 جلسه اول1 , جلسه اول2, جلسه2

 

 آقای حسین مقبل استاتیک و مقاومت مصالح جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه هفتم1 , جلسه هفتم2 , جلسه هفتم3 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14

 

 آقای پیمان دهقان پور مقدمه ای بر مهندسی پزشکی جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6خانم حسینی بیوشیمی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13

 

آقای عباس تاتایی شبکه های مخابراتی  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
تجزیه و تحلیل سیگنال ها وسیستم ها جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12

 

آقای محمدحسین عالم فیزیک الکترونیک جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12

 

آقای هادی همتیان زبان تخصصی برق  جلسه1 ,

 

خانم مینا زمین کار مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 ,جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9جلسه10 , جلسه11 ,جلسه12 , جلسه13