03:19 - شنبه 31 شهریور 1397
  • 1-555-372
  • Mon - Sat: 8:00 - 17:00

معاونت اداری و مالی

وظایف و اختیارات:

  • تهیه و تدوین خط مشی واحدهای تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوطه
  • نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی، خدماتی، تاسیساتی، ساختمانی، تدارکاتی و رفاه کارکنان دانشگاه بر طبق مقررات و آیین­نامه ­های مربوطه
  • صدور دستورات لازم به منظور هماهنگی فعالیت واحدها
  • نظارت در تهیه و تدارک کلیه مایحتاج دانشگاه طبق مقررات
  • تعقیب و اعمال نظارت بر عملیات اجرایی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت‌­های مزبور