معاونت فرهنگی و دانشجویی

با توجه به نیازهای فرهنگی دانشجویان بومی و غیر بومی و شرایط آسیب­پذیری نسل جوان در اجتماع و همچنین طرح­های مختلف تهاجم فرهنگی با استفاده از شبهات ، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت رسیدگی بیشتر به وضعیت فرهنگی دانشگاه ­ها احساس می­شود.

همچنین وجود استعدادهای سرشار و توانمندی­ های بالقوه دانشجویان در دانشگاه ­ها، نیازمند بستری مناسب برای رشد، شکوفایی و بالندگی است. این امر مقتضی است نسبت به مسائل فکری، تربیتی، فرهنگی و عقیدتی دانشجویان توجه بیشتری صورت گیرد. در نتیجه با توجه به اهمیت کار فرهنگی در دانشگاه ­ها و تأثیر و نقش آن در سلامت و بهره ­وری هرچه بیشتر، واحد فرهنگی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره) با درک این مهم، سعی کرده است گام­ های هرچند کوچک اما اساسی در زمینه­ ی توسعه فعالیت­ های فرهنگی اجام دهد.