معاونت آموزشی

حوزه معاونت آموزشی :

در مراکز علمی و آموزشی یکی از بخش­های مهم و جایگاه‌­های اصولی، رسیدگی به مسائل آموزشی بوده که در دانشگاه نیز این وظیفه بر عهده‌­ی حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی می­‌باشد.

واحدهای حوزه معاونت آموزشی:

معاونت آموزشی: دکتر رضا انشائی

 مدیرکل اداره آموزش: خانم  دکتر شیرین اربابیان

مدیر تحصیلات تکمیلی :خانم دکتر سمیه علوی

مدیر امور پژوهش و فناوری: دکترقاسمی

مسئول دفتر نظارت و ارزیابی: دکتر رضا شمسی پور

کتابخانه و انتشارات: خانم دکتر اصغری

کارشناس مرکز محاسبات و اطلاع رسانی: آقای امیرحسین رجایی