معرفی رشته حسابداری

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که در آن فرآیند جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت ، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه ی گزارش ها و صورت های مالی صورت می پذیرد.

حسابداری در شکل و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمانی یا برون سازمانی مثل بانک ها،مجمع عمومی سازمان موردنظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتر دار است تا حسابدار.چرا که گزارش های این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمی شود و بیشتر تراز حساب ها می باشد.

برای مثال یک حسابدار تجربی نمیتواند به راحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود  و یا نمی داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.

حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات ، داده های خام مالی را دریافت نموده  ، آن ها را به نظم در می آورد.

محصول نهایی سیستم حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذی نفع (مدیران ، سرمایه گذاران ،دولت و...) قرار می گیرد.

ارتباط با ما

اصفهان، سپاهان شهر، بلوار قائم جنوبی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

کدپستی : 49999 - 81799

enemad12.jpg

تماس با ما

ارتباط با ما از طرق زیر امکان پذیر میباشد.

خبرنامه

جهت اشتراک در خبرنامه دانشگاه ایمیل خود را وارد نمایید