بسمه تعالی

به اطلاع می رساند سالن چند منظوره ورزشی شهید جمالی زاده دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی با امکانات ویژه آماده عقد قرارداد با  دانشجویان،سازمان های دولتی و خصوصی می باشد.جهت اطلاع بیشتر به واحد تربیت بدنی و امور دانشجویی مراجعه فرمایید

IMG_۲۰۱۸۱۲۱۵_۱۰۳۶۰۱_HDR.jpg

 

 

 

 

IMG_۲۰۱۸۱۲۱۵_۱۰۳۷۳۱_HDR.jpg

 

 

 

 

 

 

IMG_۲۰۱۸۱۲۱۵_۱۰۳۸۰۴_HDR.jpg

 

 

 

 

 

IMG_۲۰۱۸۱۲۱۵_۱۰۳۷۰۷_HDR.jpg

بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان علاقه‌مند به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي این دانشگاه اعم از داوطلباني كه در آزمون مذكور ثبت‌نام نموده و يا ثبت‌نام ننموده‌اند) مي‌رساند كه براي ثبت‌نام در رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه به شرح زیر، با توجه به توضيحات ذيل و با به همراه داشتن مدارك مربوطه، از تاريخ 15-08-1397 لغايت 27-8-1397به دانشگاه مراجعه نمايند.

 • در اين مرحله، پذيرش دانشجو منحصراً در رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براساس سوابق تحصيلي (معدل كل دوره كارداني) مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و اطلاعيه‌هاي آزمون مربوط صورت مي پذيرد.
 • كليه متقاضيان مي‌بايست حداكثر تا تاريخ 31-6-1397 داراي مدرك كارداني (فوق ديپلم) باشند.

تبصره: در صورتي كه داوطلباني تا تاريخ 30-11-1397 مدرك تحصيلي كارداني (فوق ديپلم) خود را اخذ مي‌نمايند، به صورت مشروط و با شروع تحصيل از بهمن‌ماه 1397 پس از ارائه مدرك مربوط قادر به ثبت نام است. 

 • كليه داوطلبان مي‌بايست در زمان ثبت‌نام از طريق دانشگاه، بابت هزينه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ 270.000 (دويست و هفتاد هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
 • هر داوطلب مي‌تواند صرفاً متقاضي يك كد رشته‌محل در يك مؤسسه باشد. بديهي است در صورت ثبت‌نام داوطلب در دو كدرشته و يا در دو مؤسسه، اطلاعات وي از بانك اطلاعات پذيرفته‌شدگان يكي از موسسات بر اساس ضوابط اين سازمان حذف خواهد شده و هيچگونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.
 • كليه متقاضيان «مرد» مي‌بايست در زمان ثبت‌نام و شركت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
 • پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط تلقي مي‌شوند و شروع به تحصيل آنان تا زمان تأييد نهايي اين سازمان به‌صورت مشروط خواهد بود.
 • داوطلباني كه قبلاً در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 (پذيرفته‌شدگان شهريور ماه سال 1397) قرار گرفته باشند، چنانچه در اين مرحله متقاضي ثبت‌نام و ادامه تحصيل بوده و در يكي از مؤسسات ثبت‌نام نمايند، قبولي قبلي آنها در شهريورماه لغو خواهد شد و حق بازگشت به رشته قبولي قبلي را ندارند.

مدارك مورد نياز:

 • اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن.
 • اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.
 • شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري.
 • مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه (براي برادران)
 • اصل حكم مرخصي سالانه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع.
 • اصل يا گواهي مدرك كارداني (فوق ديپلم)
 • اصل ‌حكم ‌استخدامي و يا گواهي كارمندان رسمي و يا پيماني وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي.
 • تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 • ثبت‌نام و ادامه تحصيل دارندگان مدرك معادل كارداني كه داراي شرايط مندرج در دفترچه راهنماي اين آزمون باشند، بلامانع است.

 

 

بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان علاقه‌مند به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي این دانشگاه (اعم از داوطلباني كه در پذيرش دوره‌هاي مذكور ثبت‌نام نموده و يا ثبت‌نام ننموده‌اند) می بایست ضمن مشخص نمودن رشته مورد علاقه خود، با به همراه داشتن مدارك ذيل از تاريخ 15-8-1397 لغايت 27-8-1397 به دانشگاه مراجعه نمايند.

 • كليه متقاضيان مي‌بايست حداكثر تا تاريخ 31-6-1397 داراي مدرك ديپلم نظام قديم (چهارساله) هنرستان، و يا ديپلم نظام جديد در شاخه هاي فني و حرفه اي و يا كاردانش باشند.

تبصره: در صورتي كه تشكيل كلاس براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 ميسر باشد ثبت‌نام از داوطلباني كه تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي جاري (30-11-1397) مدرك تحصيلي ديپلم خود را اخذ مي‌نمايند، به صورت مشروط و با شروع تحصيل از بهمن‌ماه 97 پس از ارائه مدرك مربوط بلامانع است. 

 • كليه داوطلبان مي‌بايست در زمان ثبت‌نام از طريق دانشگاه، بابت هزينه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ 220.000 (دويست وبيست هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
 • هر داوطلب منحصراً مجاز است يكي از كدرشته محلهاي مربوط را كه متناسب با مدرك ديپلم خود مي‌باشد و مطابق جدول شماره 4 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در دوره‌هاي فوق (اين دفترچه از طريق سايت سازمان سنجش قابل دسترسي مي‌باشد) انتخاب نمايد. 
 • هر داوطلب مي‌تواند صرفاً متقاضي يك كدرشته محل در يك موسسه باشد. بديهي است در صورت ثبت‌نام داوطلب در دو كدرشته و يا در دو مؤسسه، اطلاعات وي از بانك اطلاعات پذيرفته‌شدگان يكي از موسسات بر اساس ضوابط اين سازمان حذف خواهد شده و هيچگونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.
 • با توجه به اينكه منحصراً يك بار اجازه ويرايش در درج اطلاعات متقاضيان داده خواهد شد، لذا ضرورت دارد داوطلبان در انتخاب گروه آموزشي، كد رشته‌محل و مؤسسه مربوط‌ دقت لازم به عمل آورند.
 • پس از پايان مهلت مقرر در اين اطلاعيه، مؤسسات مجاز به ثبت‌نام از متقاضيان نخواهند بود و هيچ اقدامي از سوي اين سازمان براي متقاضياني كه بعد از تاريخ تعيين شده مراجعه نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.
 • چنانچه متقاضي قبلاً در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي دوره هاي كارداني نظام جديد سال 1397 (مرحله شهريور ماه) قرار گرفته باشد و در مرحله تكميل ظرفيت (همين مرحله) براي ادامه تحصيل در يكي از موسسات ثبت‌نام نمايد، قبولي قبلي وي در شهريورماه سال 1397 لغو خواهد شد
 • كليه متقاضيان «مرد» مي‌بايست در زمان ثبت‌نام و شركت دراين مرحله، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
 • پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط (در مؤسسه‌اي كه به آن مراجعه نموده‌اند) تلقي مي‌شوند و شروع به تحصيل آنان (بجز موارد تبصره بند 1 فوق) تا زمان تأييد نهايي اين سازمان به‌صورت مشروط و هم‌زمان با پذيرفته‌شدگان شهريور ماه خواهد بود.

مدارك مورد نياز:

 • اصل‌‌ مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌جديد در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان‌ شهريورماه سال‌ 1397.
 • اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌قديم ‌(هنرستان) مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله.
 • اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ كپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌
 • اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.
 • شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌.
 • مدرك وضعيت نظام وظيفه (براي برادران)
 • ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به موسسه محل قبولي (درخواست تاييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت مي‌بايست اقدام شود).

 

2018-11-05_15-37-41.png