راهنمای تکمیل کارنامه سلامت روان ویژه دانشجویان جدیدالورود(کلیه مقاطع)

باسمه تعالی 

به اطلاع دانشجویان محترم جدیدالورود می رساند، جهت تکمیل فرم کارنامه سلامت و روان حداکثر تا تاریخ 15 آذرماه به لینک زیر مراجعه و نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.

 

راهنمای ثبت نام و ورود

لینک ورود

 

                                                                                                                                                                                                                                        باتشکر

                                                                                                                                                                                                مرکز مشاوره و امور دانشجویی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی