نحوه برگزاری کلاس های ترم تابستان(کلاس های دروس عمومی و تربیت بدنی)

باسمه تعالی

کلاس های تربیت بدنی و ورزش در ترم تابستان و ترم 982 به صورت آفلاین برگزار می گردد که دانشجویان جهت مشاهده فیلم‌های آموزشی خود به سامانه سما لایو مراجعه نمایند.

 

راهنمای ورود به سامانه سما لایو

ورود به سامانه سما لایو

 

بقیه دروس ارائه شده در ترم تابستان به صورت آنلاین، از طریق سامانه Railive برگزار می گردد که نحوه ورود به سامانه به صورت زیر می باشد

راهنمای ورود به سامانه رایلاو

ورود به سامانه رایلایو

 

متذکر می شود که فیلم های آنلاین ضبط نمی گردد و در صورت عدم شرکت در کلاس های آنلاین، امکان دسترسی به فیلم ها در پایان ترم وجود ندارد.