افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

باسمه تعالی

 

افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی


کسب مدال طلای مسابقات کاراته قهرمانی دانشجویان منطقه ۶ کشور توسط خانم پرنیان مقصودی به مربیگری خانم وجیه اوقاتیان را به هیات محترم رئیسه،کارکنان و دانشجویان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی تبریک عرض می نماییم.

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       واحد تربیت بدنی دانشگاه     

dgfhdjks.jpg