افتتاح آزمایشگاه پژوهشی ژن راز بوعلی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)

جناب آقای عبدالحسینی مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز اصفهان ضمن بازدید از کلیه آزمایشگاه های دانشگاه شهید اشرفی آزمایشگاه پژوهشی ژن راز بوعلی را افتتاح نمود.

مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز اصفهان ضمن قدردانی و تشکر از تلاش های خالصانه مسئولین در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی و مهیا نمودن محیطی با این حجم امکانات و تجهیزات به روز و اخلاق مدار آمادگی سازمان صدا و سیمای مرکز اصفهان را جهت هرگونه همکاری و تفاهمنامه مشترک با دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی اعلام نمود.

 

kf11.jpg

 

 

 

kf13.jpg

 

kf14.jpg

 

kf15.jpg

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)