مراسم جزء خوانی کلام ا...مجید در ماه بهار قرآن

باسمه تعالی

 

ضمن عرض تبریک حلول ماه مبارک رمضان به اطلاع دانشجویان محترم می رساند مراسم جزء خوانی کلام ا...مجید در ماه بهار قرآن از ساعت

12:30 در نماز خانه دانشگاه برگزار می گردد.

                                                                                                                                   امور فرهنگی دانشگاه 

563.jpg