گزارش سفر هیات محترم مؤسس به بصره

چاپ

باسمه تعالی

 

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در راستای فعالیت های برون مرزی و ارتقا سطح علمی ،آ موزشی و پژوهشی خود در مهرماه 1397 نشستی 3 روزه با هیات رییسه دانشگاه بصره داشت که منعقد به عقد تفاهم نامه با آن دانشگاه گردید . در همین راستا هیات امنا و هیات موسس دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی از تاریخ 21 بهمن 1397 به منظور اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه به دعوت دانشگاه بصره در بصره نشستهای متعددی با دانشگاه دولتی بصره،  دانشگاه صنعتی بصره و سر کنسول گری ایران در بصره داشته و دستاوردهای زیر ازجمله نتایج آن نشست ها می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG-20190221-WA0000.jpg