امکان انتخاب واحد از روز چهارشنبه برای دانشجویانی که در زمان مقرر موفق به اخذ واحد نگردیده اند.

باسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند در صورتی که در زمان

مقرر موفق به اخذ واحد نگردیده اید امکان اخذ واحد برای شما از ساعت  8  روز

چهارشنبه 24-11-1397  لغایت 23 روز پنجشنبه 25-11-1397فراهم شده است.

 

لازم است قبل از شروع این بازه زمانی درصورت وجود مشکل مالی و آموزشی نسبت به رفع

 

آن اقدام نمایید.